paritis Jāņi ir tradīcijām bagāti un latviešu tautā iecienītākie svētki, kurus svin visas paaudzes un gandrīz visas sociālās grupas. Līgošana bieži tiek saistīta ar auglības kultu visās tā nozīmēs, kā arī nelaimju novēršanu. Viena no iecienītākajām un tradīcijām bagātākajām nodarbēm ir precinieku zīlēšana, kam pieejamas dažādas metodes. Ieskaties Latviešu tautas ticējumos par zīlēšanu Līgo un Jāņu naktī.

Izpēti praktiskākos padomus partnera uzzināšanai un piesaukšanai:

Jāņu naktī meitas skrien ap pirtiņu un skatās, kas iekšā peras, tas tad arī būs tas īstenais.

Zīlēšana ar augiem:

Jāņu naktī vajag dedzināt tikko no meža pārnestas sūnas. Ja tās labi deg, tad dedzinātājs drīz apprecēsies.

Kad Jāņu rītu iet cita tīrumā zāles plūkt, tad meitas apprec.

Jāņu naktī meitas sviež kroni bērzā; kuru reizi tas tur paliek, pēc tik daudz gadiem dabūs precēties.

Jāņu naktī meitām vajag mest Jāņu vainagus ozolā. Kurš vaiņags uz pirmo sviedienu pakaras zaros, tā meita to pašu gadu aizies tautās Kuras meitas vaiņags nokrīt zemē, tai vēl tautas jāgaida. Cik reizes vaiņags nokrīt zemē, tik gadi jāgaida.

Jāņu vakarā vajagot meitām kroņus mest ābelē; ja kronis uzkrīt uz zaļa zara, tad dabūjot tai rudenī precēties; ja uz sausa, tad ne.

Jāņu dienā meitām vajag kroni sviest gaisā. Ja meitas krītošo kroni pašu saķer, tad mīļākais tūliņ izprecēs, ja izrauj tikai puķi, tad vēl būs jāgaida, bet, ja kronis pavisam nokrīt zemē, tad būs jāizšķiras.

Jāņu naktī jaunām meitām krustceļā jāvij vainadziņš no 9 šķiru puķēm. No katras šķiras jāņem 9 ziedi. Ar šo vainadziņu galvā jāiet gulēt. Kas sapņos vainadziņu noņems, tas apprecēs.

Jāņu dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma vietas būs redzams kāds burt, ar to burtu arī sāksies nākama vīra vai sievas vārds.

Jāņu vakarā jāizgriež 3 četrkaintaini velentiņi jāatstāj tāpat stāvot. Jāņu rītā jāiet raudzīties-ja zem velentiņiem ir kāds kukainītis, tad to gadu apprecēsies. Ja zem pirmā, tad apprecēsies ātri, zem otrā-drusku vēlāk, zem trešā-tikai uz gada beigām.
paparde

Zīlēšana ar ūdeni:

Jāņu naktī vajag nopīt divus vainadziņus un pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadziņi saplūst kopā, tad aizved tautās, ja nesaplūst, tad neaizved.

Jāņu vakarā iet meitas pie ūdens. Kāda puiša atspīdumu meita ierauga ūdenī, tas būs viņas precinieks.

Zīlēšana sapņos:

Jāņu dienā gulēt nemazgātu muti. Kas sapnī nāks ar dvieli, tas apprecēs.

Jāņu naktī jānoģērbjas gluži kailam un jāiet gulēt, un, kurš sapnī pados kādu drēbes gabalu, tas apprecēs.

Ja meita grib zināt savu brūtgānu, tad vajag Jāņu dienā līdz saulei kviešu rasā nomazgāties, bet neslaucīties, sapnī brūtgāns atnāks un noslaucīs.

Vaiņagus pinot, Jāņu naktī meitai jābūt gluži mēmai, nemaz nevarot runāt, tad tik sapnī dabūjot brūtgānu redzēt.

Jāņu vakarā mietām jāēd siļķe un tad jāiet gulēt. Kas nu tai naktī pasniegs ko dzert, tas būs brūtgāns.

Jāņu naktī pie gultas pakar baltu dvieli. Kuru redz pa sapņiem šai dvielī slaukoties, to dabūs par vīru.
saullekts

Veiksmīgu zīlēšanu un iepazīšanos! ;)