Tautas tradīcijas glabā daudz interesantu svinamo dienu, paražu un ticējumu. Senči līgojuši nevien Jāņu dienā, bet arī citās dienās, piemēram, Pētera dienā (29. jūnijā) un Jēkaba dienā (25. jūlijā) līgoja tāpat kā Jāņa dienā.

Skūpsts saulrietā
Pētera dienai ir zināma līdzība ar Jāņu dienu. Pētera dienā, tāpat kā Jaņos, iet līgodami no viena Pētera pie otra. Zināms, tagad neiet tais mājās, kurās Pētera nav. Līgo tad tās pašas Jāņa dienas dziesmas, bet tikai Jānis vietā liek vārdu Pēteris.

Sienu sākuši pļaut tieši no Pēterdienas 29. jūnija. Zāle tad sākusi briest. Un kas gan varēja būt labāks par papardes zieda meklēšanu svaigi pļautu zāļu smaržās...

Pļaujas sākšanas laiku atlikuši tikai lietus dēļ vai arī, ja pļavas vēl bija pārplūdušas pēc Jāņu lietavām. Ja šai dienā lija, tad papardes ziedu devās meklēt kādā nojumē, jo citus darbus strādāt šai dienā bij' liegts. Tādēļ Pētera dienā vajagot lietum līt, tad arī vīri var sievas mīlēt.

Tikšanās ar pērkona negaisuParasti, ja Pētera diena lietaina, viss siena laiks lietains. Savukārt, ja Pēteros saule spīd kaut tik ilgi, kamēr apseglo zirgu, tad tai gadā daudz ugunsgrēku. 

Vēl Pēteros nedrīkst sīpolus šķīt, tad tie vīst. Un arī skūpstīties tad nav īsti patīkami, ja kāds sīpollokus saēdies. Ja sievas šo ievēroja un arī saimnieces ēdieniem lokus klāt nelika, tad vismaz Pēteros varēja būt puslīdz drošs, ka bučas pēc sīpoliem neodīs.

Pētera diena ir zibeņu diena. Tāpat Pētera dienu sauc arī par pērkona dienu. Un, kas tai dienā strādā, tam pērkons ko nosper. Vēl Pētera dienā nedrīkst šūt; citādi šūtā gabalā pērkons iesper. Seņči ticēja, ka Pēterdienā nedrīkst strādāt lielus darbus, kā māju celt, kaudzi mest u.c., jo viņos tad iespers pērkons.  Tādēļ puiši labprātāk izvēlējās šai dienā meitās iet.
Labības lauks pērkona laikā
Papuves jāapar priekš Pēterdienas, tad rudziem būs labs briedumiņš. Skauģi dažreiz salauž un sasien otram rudzus, kas notiek visvairāk Pētera dienā. Šādi salauziti rudzi nav jāplauj, lai nelauztu rokas. 

Dikti baidījušies no pērkona un ticēja, ka tas var nospert tos, kas neievēro paražas. Ja reiz šajā dienā tikai jāsāk sienu pļaut, tad, ja Pētera dienā sienu jau bāž šķūnī, tad pērkons iesper mājās.
 
Ja Pēterdiena līst, tad lietains bus līdz Annas dienai. Ja dzeguze kūko līdz Pētera dienai, tad būs labs rudens. Ja dzeguze kūko pēc Pēteriem, tad silts rudens būs. Ja dzeguzes kūko līdz Pēterdienai, tad silts un vēls rudens, bet, ja kūko tikai līdz Jāņa dienai, tad agrs un auksts rudens.

No Pētera dienas upē ir Pētera akmins, kādēļ peldēšana vairs nav tik laba kā priekš Pētera dienas.
Romantiskais upes krasts