Lietošanas noteikumi

Iepazīšanās portāla otrapuse.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

Vispārīga informācija

(1) Reģistrējoties iepazīšanās portālā otrapuse.lv lietotājs piekrīt šiem zemāk aprakstītajiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un apņemas Noteikumus ievērot.
(2) Iepazīšanās portāla otrapuse.lv veidotājiem pieder tiesības jebkurā brīdī Noteikumus mainīt.  
(3) Lietotājam aktuālie Noteikumi ir pieejami un apskatāmi saitē "Lietošanas noteikumi".

Reģistrēšanās

(1) Iepazīšanās portāla otrapuse.lv piedāvātos pakalpojumus ir atļauts izmantot personām, kuras sasniegušas pilnu 18 gadu vecumu. Ja tiek konstatēts, ka Lietotāja vecums ir zem 18 gadiem, tā profils tiek dzēsts bez brīdinājuma.
(2) Lietotāja profila reģistrēšana iepazīšanās portālā otrapuse.lv ir bezmaksas.
(3) Iepazīšanās portāls otrapuse.lv nosaka papildfunkcijas, kuru lietošana ir maksas pakalpojums.
(4) Katrai personai var būt tikai viens reģistrēts lietotāja profils un katrai personai pirms jauna profila reģistrācijas ir pienākums veco(s) profilu(s) dzēst, ja tādi pastāv.

Lietotāja pienākumi

(1) Lietotāja pienākums ir norādīt savā profilā tikai patiesu informāciju un nenorādīt savā profilā maldinošu informāciju.
(2) Iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājiem, savā starpā komunicējot, ir jāizturas vienam pret otru ar cieņu un sapratni. Lietotāji platformu godprātīgi lieto vienīgi iepazīšanās nolūkos. It īpaši aizliegtas ir zemāk aprakstītās darbības, kas vērstas uz:

 • cita lietotāja apvainošanu un cieņas aizskaršanu;
 • vardarbības aicināšanu;
 • ieroču pielietošanu;
 • prettiesisku darbību;
 • datorvīrusu vai citu kaitējošu programmatūru izplatīšanu / lejuplādēšanu;
 • surogātpasta - spam, tai skaitā ķēdes vēstuļu izsūtīšanu;
 • pedofilām darbībām;
 • rasu naida kurināšanu vai cita veida diskriminējošiem izteikumiem;
 • politisku vai reliģisku aģitāciju;
 • naudas izkrāpšanu;
 • nepatiesa un neatļauta izlikšanās par iepazīšanās portāla otrapuse.lv administrātoru;
 • E-pasta adrešu, telefona un/vai faksa numuru un adrešu izplatīšanu;
 • iepriekš ar autortiesībām aizsargātu materiālu izplatīšanu;
 • citu interneta mājas lapu, produktu vai pakalpojumu reklamēšanu, kas nav saskaņots ar iepazīšanās portālu otrapuse.lv.

Par augstāk minēto punktu neievērošanu un/vai pārkāpšanu, Lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma.

(3) Iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājs ir atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem.
(4) Ievietojot jebkuras formas informāciju, bilžu un video materiālus iepazīšanās portālā otrapuse.lv, Lietotājs piekrīt to publicēšanai iepazīšanās portālā otrapuse.lv, kā arī apliecina, ka šo materiālu publicēšanas tiesības pieder Lietotājam.
(5) Ja kāds no lietotājiem pamana, ka tiek pārkāpti Noteikumi, tad lietotāja pienākums ir nekavējoties paziņot par šo pārkāpumu iepazīšanās portālam otrapuse.lv.
(6) Iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājam ir aizliegts iepazīšanās portālā otrapuse.lv piedāvāt intīmpakalpojumus. It īpaši tas attiecas uz intīmpakalpojumu sludinājumu ievietošanu iepazīšanās portālā otrapuse.lv un piedāvāt citiem iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājiem intīmpakalpojumus par samaksu vai atlīdzību.
(7) Reģistrējoties lietotājam ir jāizvēlas un jāievada parole. Lietotāja pienākums ir turēt paroli slepenībā un neizpaust to citām personām. Iepazīšanās portāls otrapuse.lv lietotāja paroli nenodod trešām personām un iepazīšanās portāls otrapuse.lv nekad nepieprasīs lietotājam atklāt savu paroli. Nosakot savu paroli, lietotājam tā ir jāizvēlas pietiekami droša. Par paroles drošuma pakāpi ir atbildīgs pats lietotājs.
(8) Lietotājam ir aizliegts pielietot rīkus, programmatūru vai citus līdzekļus, kas nodrošina procesu automatizāciju. It īpaši ir aizliegts izmantot "Bots" vai skriptus, lai attiecīgi iegūtu priekšrocības iepazīšanās portalā otrapuse.lv vai jebkādā veidā kaitēt iepazīšanās portālam otrapuse.lv.
(9) Ja lietotājs iepazīšanās portālā otrapuse.lv atklāj programmatūras vai internetlapas kļūdu, tad lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē iepazīšanās portāls otrapuse.lv un lietotājs nedrīkst šo kļūdu izmantot, lai iegūtu sev labumu.

Bilžu un galeriju noteikumi

(1) Iesūtītājs vienpersoniski uzņemas atbildību par iesūtīto bildi.
(2) Lietotājs apstiprina, ka profila bildē ir attēlota viņa/viņas seja. Bilde nedrīkst būt vecāka par diviem gadiem.
(3) Aizliegts publicēt fotogrāfijas:

 • kurās nav skaidri redzama Lietotāja seja;
 • citu personu vai slavenību bildes;
 • atkailinātas fotogrāfijas;
 • kurās redzami bērni un personas zem 18 gadu vecuma, bērnības fotogrāfijas;
 • kurās ir attēloti dzīvnieki, dabasskati, zīmējumi u.c. līdzīga tipa fotogrāfijas, kurās nav attēlota Lietotāja seja;
 • kustīgas bildes;
 • AI ģenerētas bildes;
 • vardarbīga rakstura bildes;
 • ja fotogrāfijā ir vairākas personas, jābūt skaidri saprotamam, kura persona ir profila īpašnieks.

Ja portālā tiek publicētas kādas no augstāk minētajām fotogrāfijām, tās bez brīdinājuma tiek dzēstas. Atkārtota pārkāpuma gadījumā profils no portāla bez brīdinājuma var tikt dzēsts.

Šie punkti galvenokārt attiecas, lai aizsargātu pašus lietotājus.

(4) Lietotāja profila bildē drīkst būt redzams tikai lietotājs. Lietotāja bilžu galerijā drīkst būt redzamas arī citas personas, ja tās ir piekritušas bildes publicēšanai. Augšuplādējot un publicējot bildi, kurā redzamas citas personas, lietotājs apliecina, ka bildē redzamās personas piekritušas bildes publicēšanai.
(5) Iepazīšanās portālam otrapuse.lv pieder tiesības apstrādāt lietotāja bildes un tās nepublicēt.
(6) Pievienotajām bildēm jāatbilst iepazīšanās portāla otrapuse.lv noteiktajam izmēram un formātam.
(7) Pievienojot bildes, lietotājs piekrīt tam, ka bildes tiks publicētas iepazīšanās portālā otrapuse.lv.

Elektroniskā pasta noteikumi

(1) Ir aizliegtas jebkādas darbības, kas minētas sadaļā Lietotāja pienākumi.

Iepazīšanās portāla otrapuse.lv pienākumi un tiesības

(1) Iepazīšanās portāls otrapuse.lv nodrošina portāla darbību.
(2) Iepazīšanās portālam otrapuse.lv ir tiesības bez iemeslu norādes pārtraukt iepazīšanās portāla otrapuse.lv darbību.
(3) Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ iepazīšanās portāla otrapuse.lv saglabātie dati pazūd, tad lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir iepazīšanās portāla otrapuse.lv brīva izvēle.
(4) Par šo noteikumu neievērošanu iepazīšanās portālam otrapuse.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkura lietotāja profilu vai ierobežot lietotāja darbību. Šādā gadījumā lietotājam nerodas un nevar rasties prasījuma tiesības pret iepazīšanās portālu otrapuse.lv par maksājumiem, kuri veikti par iepazīšanās portāla otrapuse.lv maksas pakalpojumiem. Portāla administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai pilnībā liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

Reklāma

(1) Jebkura veida reklāma, kas nav saskaņota ar iepazīšanās portālu otrapuse.lv, ir aizliegta. It īpaši tas attiecas uz reklāmu iekšējā iepazīšanās portāla otrapuse.lv elektroniskajā pastā, čatā vai bildēs.

Datu aizsardzība

(1) Portālu otrapuse.lv veido, uztur un datu apstrādi veic SIA "Hansa Interactive". Katra darbība iepazīšanās portālā otrapuse.lv tiek protokolēta un protokolētie dati tiek saglabāti neierobežotu laiku. Iepazīšanās portāls otrapuse.lv īpašu uzmanību pievērš datu aizsardzībai, kas attiecas uz lietotāju personisko datu apstrādi. Zemāk ir apkopoti dati, kuri tiek protokolēti Jūsu uzturēšanās laikā iepazīšanās portālā otrapuse.lv:

 • Augšuplādēto datu nosaukumi;
 • IP-adrese;
 • Augšuplādēšanas datums un laiks;
 • Pārsūtīto datu apjoms;
 • Web-pārlūks;
 • Vispārēja iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietošanas statistika.

Atbildība

(1) Iepazīšanās portāls otrapuse.lv vērš īpaši uzmanību uz to, ka citiem iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājiem ir iespējams iepazīšanās portālā otrapuse.lv pievienotās bildes vai citu saturu lejuplādēt un to ir iespējams izplatīt tālāk. Šajā gadījumā iepazīšanās portāls otrapuse.lv nevar uzņemties un neuzņemas atbildību. Iepazīšanās portāls otrapuse.lv neatbild un neuzņemas atbildību par iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotāju pretlikumīgu iepazīšanās portāla otrapuse.lv aizsargātā materiāla lietošanu.
(2) Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz iepazīšanās portālu otrapuse.lv pieder tikai un vienīgi iepazīšanās portālam otrapuse.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti iepazīšanās portālam otrapuse.lv.
(3) Otrapuse.lv neatbild par lietotāju ierakstiem un komentāriem sadaļā Tērzētava. Cieņu un godu aizskarošu komentāru, kā arī tiešu personas datu izplatīšanas gadījumā, lūdzam lietotājus ziņot portāla administrācijai, nosūtot linku uz konkrēto sarunu un minot konkrēto ierakstu un tā autoru.
(4) Lietotājiem ar administrāciju iespējams sazināties izmantojot: 

1. e-pasta adresi [email protected]

2. automātiskās ziņošanas pogas;

3. kā arī speciālo saziņas formu https://otrapuse.lv/lv/suggestions, kur tagad var pievienot arī ekrānšāviņu attēlus, vai arī citus vizuālos materiālus.

Tērzētava netiek uzskatīta par līdzekli saziņai ar administrāciju un administrācijai nav pienākums atbildēt uz Tērzētava uzdotajiem jautājumiem.

(5) Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp iepazīšanās portālu otrapuse.lv un iepazīšanās portāla otrapuse.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Reģistrējoties portālā, lietotājs piekrīt visiem augstāk minētajiem noteikumiem un apzinās to neievērošanas sekas. Jebkurš pārkāpēja profils var tikt dzēsts vai bloķēts bez brīdinājuma, kā arī nauda par neizmantoto abonementa periodu pārkāpējam netiek kompensēta.

Lejupielādēt

Ienākt